top of page

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ • WORKSHOPS

.png

Βιωματικό Σωματικό Εργαστήριο «Η ιστορία μου»

Πώς μετακινούμαι από το τίποτα σε κάτι; Πώς μέσα από αυτή τη διαδρομή συνδέομαι με αυτό που πραγματικά με αφορά; Πώς αφηγούμαι την ιστορία μου; Πώς διατηρώ ανοιχτή την επικοινωνία μου με τους θεατές;
Ο ηθοποιός, μουσικός και καλλιτεχνικός παραγωγός Μελαχρινός Βελέντζας εισηγείται το βιωματικό σωματικό εργαστήριο «Η ιστορία μου». Κεντρικό θέμα του πολυσυλλεκτικού αυτού εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των στοιχείων που μας εμποδίζουν να συνδεθούμε με αυτό που πραγματικά μας αφορά και κατ’ επέκταση να κάνουμε πράξη όσα επιθυμούμε. Σημείο εκκίνησης του workshop αποτελεί το σώμα. Μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις που συνδυάζουν το θέατρο, τη μουσική και τον τομέα της ψυχολογίας, δίνεται έμφαση αφενός στην αποδοχή της αποτυχίας και αφετέρου στον εντοπισμό των δυσκολιών που κανείς συναντά καθώς δημιουργεί.

 

Physical Theatre Workshop "My story"

How do I move from nothing to something? How, through this journey, do I connect with what truly concerns me? How do I narrate my story? How do I maintain open communication with the audience?

Actor, musician, and artistic producer Melachrinos Velentzas presents the experiential body workshop "My Story." The central theme of this eclectic workshop is the exploration of elements that hinder us from connecting with what truly concerns us and, consequently, from putting into practice what we desire. The starting point of the workshop is the body. Through specific exercises that combine theater, music, and the field of psychology, emphasis is placed on both accepting failure and identifying the difficulties one encounters in the process of creation.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Σε καλλιτέχνες

  • Σε όσ@ επιθυμούν να συνδεθούν με κάτι που τους αφορά

  • Σε όλ@

 

Who is it for:

  • Artists

  • Those who wish to connect with something that concerns them

  • Everyone

Πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Έχει φοιτήσει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαχείριση» (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος “Marketing, Consumption & Society”, το οποίο και παρακολούθησε με υποτροφία στο πανεπιστήμιο του Limerick (Ιρλανδία). Παρουσίασε στο Πανεπιστήμιο του Carleton του Καναδά τη διπλωματική του εργασία με αντικείμενο έρευνας «H λειτουργία της μουσικής στη διαφήμιση». Έχει εργαστεί σε πολιτιστικούς χώρους δημιουργώντας και αναπτύσσοντας την ταυτότητά τους. Από το 2013 εργάζεται στο θέατρο ως ηθοποιός και μουσικός. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Θωμά Μοσχόπουλο, Μιχαήλ Μαρμαρινό, Γεωργία Μαυραγάνη, Ελένη Σκότη κ.ά.. Κατά τη φετινή χρονιά πρωταγωνιστεί στη συμπεριληπτική θεατρική παραγωγή «Αντίο, Ροβινσών» σε σκηνοθεσία Αννίτας Καπουσίζη στο Θέατρο Φούρνος. Κατά την περυσινή χρονιά, πρωταγωνίστησε στο βραβευμένο με Pulitzer έργο «Πόσο κοστίζει να ζεις;» της Martyna Mayok σε σκηνοθεσία-μετάφραση Θωμά Μοσχόπουλου στο Θέατρο Πόρτα καθώς και στο «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος» του Primo Levi σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη στο Tempus Verum. Η σχέση του με τη μουσική ξεκινά από την ηλικία των έξι ετών με σπουδές στο κλασικό πιάνο και τα ανώτερα θεωρητικά, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα jazz αυτοσχεδιασμού και αρμονίας. Το 2018, ξεκινά το ταξίδι της θεατρικής παράστασης Lemon ιδρύοντας παράλληλα την ομότιτλη εταιρεία ανεξάρτητης καλλιτεχνικής έρευνας και παραγωγής. Η site-specific παράσταση ταξιδεύει και παρουσιάζεται κυρίως σε μη αμιγώς θεατρικούς χώρους (εν πλω, καρνάγια κ.α.). Μετρώντας περισσότερες από 150 παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και με γνώμονα ότι θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θεατές, το Lemon αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση θεατρικής παραγωγής και πολιτιστικής αποκέντρωσης. Την παράσταση έχουν παρακολουθήσει πάνω από 16.000 θεατές ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα. Εισηγείται το βιωματικό θεατρικό εργαστήριο «Η ιστορία μου».

Graduate of the Department of International and European Studies (University of Piraeus). He has pursued studies in the postgraduate program "Cultural Management" (Panteion University). He holds a postgraduate diploma in "Marketing, Consumption & Society," which he attended on a scholarship at the University of Limerick (Ireland). He presented his thesis at Carleton University in Canada, focusing on the research topic "The Function of Music in Advertising." He has worked in cultural spaces, creating and developing their identity. Since 2013, he has been working in theater as an actor and musician. He has attended seminars with Thomas Moschopoulos, Michail Marmarinos, Georgia Mavragani, Eleni Skoti, and others. In the current year, he takes the lead role in the inclusive theatrical production "Goodbye, Robinson," directed by Annita Kapousizi at the Furnos Theater. In the previous year, he starred in the Pulitzer Prize-winning play "How Much Does It Cost to Live?" by Martyna Mayok, directed and translated by Thomas Moschopoulos at the Porta Theater, as well as in "If This Is a Man" by Primo Levi, directed by Georgia Mavragani at Tempus Verum. His relationship with music began at the age of six with studies in classical piano and advanced music theory. Later, he attended jazz improvisation and harmony classes. In 2018, he started the journey of the theatrical performance "Lemon," simultaneously founding the independent artistic research and production company with the same name. The site-specific performance travels and is mainly presented in non-conventional theatrical spaces (on board, carnivals, etc.). With over 150 performances throughout Greece, Lemon offers an alternative proposal for theatrical production and cultural decentralization, believing that theater exists wherever there are spectators. The performance has been attended by more than 16,000 spectators on land and sea. He leads the experiential theatrical workshop "My Story."

bottom of page